Föreningslokalen

Föreningslokalen finns på Lejonets Gata 383. Bokning kan göras via bokningstavla, aptusportal eller app. Avbokning ska ske minst 48 timmar före bokad tid. Annars debiteras du 250 kr.

För portalbokning och app krävs användaruppgifter. Dessa uppgifter erhålls av styrelsen.

Aptusnyckel används för inpassering. Obs endast den som bokat har tillträde till föreningslokalen

Den som hyrt lokalen är ansvarig för alla skador på inredning m.m. samt bristfällig städning.

Hyran är 250 kr och lokalen får endast brukas den bokade tiden. Hyran debiteras på månadsavi:n för din lägenhet.

Lokalen är bokningsbar kl. 11:00-22:00 sista timmen får enbart användas för städning, lokalen ska vara tom kl. 22:00. Läs instruktionerna på bänken i köket. Där hittar du också telefonnummer till lokalansvarig.

Har du frågor om föreningslokalen skall du kontakta styrelsen per mail: styrelsen@brftellus.se

Observera: Husdjur eller rökning är EJ tillåtet i lokalen.

 

 

Bilden visar entren till föreningslokalen, för fler bilder av föreningslokalen klicka här....