Grovsoprummet

Föreningens grovsoprum finner du vid infarten till kallgaraget vid vändplanen på Lejonetsgata.

Dörren öppnas med din aptusnyckel. Om du saknar nyckel kontakta styrelsen.

Grovsoprummet är öppet dygnet runt.

Miljöfarligt avfall får ej lämnas där och inget får ställas på golvet.

Containern får inte fyllas upp till taket. Den går inte att tömma då.

Kör helst dina stora möbler osv direkt till Jordbro återvinningscentral.

Mera information om hur du skall sortera miljöfarligt avfall hittar du under fliken miljöhusen.

 

 

Bilden visar utsidan av grovsoprummet, för lite bilder av insidan klicka här...