Nyheter

Här finner du som medlem nyttig information om olika projekt på gång i föreningen.

Cykelrummen blev klara i början av år 2018

Ombyggnation av cykelrummet på Tv 313-314 beräknas vara klar under juli 2018.

2018-06-07 Ekonomimöte kl. 19.00 i föreningslokalen på Lejonets Gata 383. Alla medlemmar är välkomna.

2018-06-14 kl.19:00 Stämma 2018 på biograf Cosmopolite. Alla bjuds på fika före stämman.

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar nyhets/infotavla på; Tvillingarnasgata.