Styrelsen

Styrelsens sammansättning för åren 2017-2018

Ordförande Petra Söderlund
V. Ordförande Tarja Guimaraes
Sekreterare Kicki Åberg
Ledamot Elisabeth Dellacasa
Ledamot Annette Tövinge
Ledamot Per Lindberg
1:a Suppleant Karl Stenlund
2:a Suppleant Tünde Mitták
HSB Ledamot Conny Bokvist

Frågor till styrelsen skall helst tas per mail: styrelsen@brftellus.se du kan också välja en av styrelse-medlemmarna från listan ovan.

Telefontid helgfria måndagar-fredagar 17.00-19.00 Tel: 0703258224

Expeditionen BRF Tellus

Bilden visar föreningens expedition.