Styrelsen

Styrelsens sammansättning för åren 2019-2020

Ordförande Petra Söderlund
V. Ordförande Tarja Guimaraes
Sekreterare Kicki Åberg
Ledamot Anahita Jalali
Ledamot Annette Tövinge
Ledamot Sophia Olsson
Ledamot Dergham Mowanes
Ledamot Tünde Mitták
HSB Ledamot Conny Bokvist

Frågor till styrelsen skall helst tas per mail: styrelsen@brftellus.se du kan också välja en av styrelse-medlemmarna från listan ovan.

Telefontid helgfria måndagar-fredagar 17.00-19.00 Tel: 0703258224

Expeditionen BRF Tellus

Bilden visar föreningens expedition.