Utemiljö

Föreningen har flera mindre lekplatser och ett antal platser för samvaro.

Samtliga medlemmar är välkomna att använda dessa, men tänk bara på att städa upp efter dig. Gäller även grillkol och engångsgrillar. Ta gärna med dig övrigt skräp och kasta detta på lämpligt ställe.

Hundar får ej rastas på lekplatser, gräsmattor och rabatter.

Tänk också på att inte störa dina grannar om du nyttjar samvaroytorna efter att klockan är 22:00

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar lekplats utanför Lejonetsgata 374, för fler bilder av våran utemiljö klicka här....