Välkommen till BRF Tellus

Föreningen bildades 1967-12-02 och registrerades 1968-01-19.

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: Söderby 2:16-21, 2:34-36 samt 2:42.

Föreningens fastigheter är belägna på följande adresser: Tvillingarnas Gata 301-321, 340-343 samt Lejonets Gata 367-368, 371-386.

Föreningen har 586 lägenheter fördelade på 5 höghus och 7 låghus.

Föreningen har därutöver 50 hyreslokaler och ett flerbils garage med 206 platser samt 5 moped/mc platser.

 

 

 

Flygfoto BRF Tellus

Bilden visar ett flygfoto av föreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-06-22